Google+

Táto stránka je na predaj - prejdite na  Kvalita za málo

Ochrana osobných údajov

 

ochrana osobných údajov

 

Používaním týchto stránok, môže byť od Vás požadované poskytnutie osobných údajov.

Vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s Vaším používaním týchto stránok, budú uchované, spracované a použité exkluzívne len za účelom evidencie zákazníkov a záujemcov o produkty e-shopu www.www.lilishop.sk za účelom poskytnutia jedinečnej podpory, spočívajúcej najmä doručovaní tovaru k zákazníkovi, v reklamnom marketingu o produktoch cez sociálne siete, odosielaní odpovedí na Vaše otázky alebo v tom, aby sme Vás mohli informovať o nových výrobkoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré Vám budú ponúknuté naším e-shopom.

 

Takýto používateľ tejto stránky udeľuje súhlas so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov na dobu neurčitú, pričom je oprávnený účinne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením zaslaním na adresu e-shopu www.lilishop.sk Momentom odvolania súhlasu nesmú byť osobné údaje ďalej spracovávané a musia byť vymazané.

Poskytnuté osobné údaje budú použité v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 

(Podrobnejší popis nájdete v Obchodných podmienkach)

 

www.lilishop.sk

Chránime Vaše údaje